top of page
За Нас
екологичен

Нашата корпорация (компания) Styronit Dogal Yalitim Malzemeleri San ve Tic A.S. се занимава с производство на продукти и материали с марката Styronit®, осигуряващи естествена топлоизолация и звукоизолация в помещения, като снижава до минимум разходът на енергия в тях.

Имайки на щат висококвалифицирани специалисти в техническият и административният състав, ние предлагаме своите услуги в сектора на изолационните материали, както на вътрешния, така и на международния пазар. Загрижена за бъдещето на целия свят, нашата компания притежавайки сертификати EN-ISO 9001:2008, EN-ISO 14001:2004, SGS,BSI и GOST-R, носи пълна социална отговорност за своята продукция и помага за създаването на екологични сгради-приятели на заобикалящата ни среда. Styronit® е първата компания в Турция, която може да удостовери чрез сертификат Type III EPD , топлоизолационните, звукоизолационните и пожарозащитните свойства на продуктите си. Следователно Styronit®  осигурява най-високи резултати на своите клиенти за зелени строителни проекти от LEED и BREEAM.

В течение на 10 години, нашата компания разполагаща с 5000 м2 закрита площ и благодарение на иновационна научно-изследователска дейност, ден след ден повишава качеството и разширява асортимента на екологично чистата си продукция в сектора на изолационните материали.

Наше дълбоко желание е да направим Styronit® марка от световна класа на база придобит опит и принципност в работните отношения.

Нашата мисия е да разширим употребата на изолации от естествени и екологични материали , които оказват положително влияние върху човешкото здраве и върху сградите като цяло и да достигнем биоклиматичен и топлинен комфорт за хората посредством продуктите на Styronit®

bottom of page